Persbericht: duurzame energie - Graveka Diessen
Duurzame energie biomassa

Persbericht: duurzame energie

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs 2015 te bereiken is een extra inspanning nodig om meer niet- fossiele energie te gebruiken. Zon, wind en water zijn nodig, maar zeker ook biomassa. Biomassa is al de belangrijkste niet-fossiele energiebron. De Algemene Vereniging Inlands Hout heeft met een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en medewerking van Ingenieursadviesbureau Sweco een korte (5 min.) film gemaakt die laat zien dat het gebruik van biomassa uit de Nederlandse bossen op een duurzame manier gebeurt.

In Nederland zijn al tientallen biomassa installaties die gebruik maken van biomassa uit Nederlands bos. In de film treden nu eens geen deskundigen op maar twee jongens van een basisschool die dé vragen stellen die ook volwassenen soms hebben over biomassa. Zwembad De Koploper in Lelystad en biomassa uit de bossen van Kroondomein Het Loo in Apeldoorn zijn als voorbeeld in de film gebruikt.
De film “Biomassa, een duurzame bron van energie” is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=9wO9XFG5MHI (met ondertiteling) Kees Boon, voorzitter bij de Algemene Vereniging Inlands Hout: “Over biomassa uit bos bestaan nog wel wat misverstanden. Het is belangrijk die weg te nemen omdat ze barrière vormen voor de vervanging van fossiele energiebronnen.”

Voor wie is de film bedoeld?

Voor initiatiefnemers, beleidmakers, gemeenteraadsleden, vergunningverleners, bestuurders en anderen die keuzes maken voor alternatieve energiebronnen en die zich kort willen laten informeren over de duurzaamheid van biomassa uit Nederlands bos, natuur en landschap. Ook voor bewoners in de buurt van een nieuwe biomassacentrale en voor scholen is de film zeer informatief. De film kan rechtenvrij op websites worden opgenomen.

Voor wie nog meer achtergrondinformatie wil hebben is er een brochure waarin veel voorkomende vragen worden beantwoord. Die brochure kan op aanvraag worden geleverd voor bijeenkomsten, maar is ook te downloaden:

http://avih.nl/files/4414/4610/7743/1.Boekje_GoedNieuwsOverNLBiomassa_10-2015.pdf